יום ראשון, 1 באוגוסט 2010

שדרות רוטשילד

שדרות  רוטשילד  שנות השבעים ליאורה הרמן

אין תגובות:

למעבר לבלוג הצילומים של נינו הרמן הקישו על הציור

למעבר לבלוג הצילומים של נינו הרמן הקישו על הציור
דניאל